Bể đánh bóng điện hóa Inox, bể composite

VẬT LIỆU ĐỂ LÀM BỂ HÓA CHẤT TRONG QUY TRÌNH ĐÁNH BÓNG ĐIỆN HÓA INOX

Có một số loại vật liệu chính để làm bể điện hóa inox gồm:

  1. Bể bọc bằng chì
  2. Bể bọc, phủ bằng vật liệu Composite, (FRP)
  3. Bể PVC
  4. Bể PP